Windykacja

 

Nieuczciwy pracodawca/zleceniodawca – Twój pracodawca lub zleceniodawca zwleka z wypłatą wynagrodzenia za wykonaną usługę? Przekłada terminy lub twierdzi że usługa została wykonana niezgodnie z umową?
Pomożemy odzyskać Twoje pieniądze!
W celu ustalenia warunków spłaty zobowiązań rozpoczniemy negocjacje terenowe.
Nasz przedstawiciel podejmie działania mające na celu ustalaniem faktów, adresów, zbieraniem dowodów w celu przekazania gotowego kompletu dokumentów dla kancelarii prawnej, która przekaże sprawę do sądu. Warunki ustalamy indywidualnie w zależności od rodzaju przekazanej sprawy, stopnia przeterminowania wierzytelności, zakresu działań i współpracy.
Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych ani żadnych innych ukrytych opłat oraz zaliczek z tytułu prowadzenia sprawy.
Dlaczego firma windykacyjna, a nie sąd?
Firma windykacyjna zawsze może zawrzeć ugodę z dłużnikiem i ustalić warunki spłaty korzystne dla siebie, jak i dla wierzyciela. Dług natomiast może zostać powiększony o dodatkowe koszty postępowania sądowo-egzekucyjnego. Jakie jeszcze zalety wynikają z podjęcia współpracy z negocjatorem terenowym?

  • Możliwość rozłożenia zadłużenia na raty.
  • Możliwość negocjacji warunków spłaty zadłużenia.
  • Negocjacje odnośnie wysokości rat.
  • Możliwość negocjacji umorzenia części zadłużenia.
  • Ustalenie dogodnego terminu spłaty.
  • Ugoda w formie pisemnej, będącej gwarantem niezmienności postanowień.
  • Uniknięcie częstych kontaktów ze strony firmy windykacyjnej.
  • Brak wpisu do SCHUFA.